Reklamační řád

  1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (např. e-mailem). V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (popis o jaké vady se jedná a jak se projevují).
  2. Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží.
  3. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
  4. Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním obalu, schopné dalšího prodeje.
  5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.
  7. Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou. Forma dobírky nebude přijata!
  8. V případě, že zákazník chce pouze zboží vrátit a učiní tak do 14 dnů, vracíme původní částku za zboží ze které je odečtena částka za poštovné.
  9. O reklamaci nás můžete informovat na info@matraceblazek.cz nebo telefonicky na +420 606 90 45 90.